Gällande översiktsplan

Översiktsplanen är kommunens övergripande plan för mark- och vattenanvändning och hur vi vill utveckla Söderhamn för en hållbar livsmiljö. Denna översiktsplan antogs 2006 och är på väg att gå ur tiden men gäller tills vidare. Det pågår en process för nya överiktsplanen och den beräknas vara antagen under 2019.

Översiktsplan är ett vägledande dokument. Den visar bland annat vilka områden som är lämpliga för stora och långsiktiga investeringar som till exempel ny bebyggelse eller utveckling av vindkraft och infrastruktur.

Planen redovisar även värdefulla natur- och kulturområden och andra allmänna intressen och hanterar miljö-, risk- och hälsofrågor, som miljökvalitetsnormer för luft och vatten.

Översiktsplan för en kommun tar också ställning till gemensamma frågor med andra närliggande kommuner, till exempel i frågor om utveckling av infrastruktur eller vindkraft som berör en annan kommuns geografiska område.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
1. Översiktsplan för Söderhamns kommun.pdf 7.7 MB
2. Bestämmelser karta.pdf 247.4 kB
3. Rekommendationer karta.pdf 417.3 kB
4. Mark & vatten karta.pdf 235.9 kB
5. Miljö- och riskkarta.pdf 2.2 MB
6. Riksintressekarta.pdf 2.5 MB
Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 november 2019
Bo, bygga, miljö och trafik

Kontakt

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering och utveckling av Söderhamsporten
Samhällsplanerare
Ludvig Königsson
070–331 44 61

Detaljplan

Verksamhetschef
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planingenjör
Marcus Sandbäck
0270-752 18

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Ingemar Olofsson
0270–752 31

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 070–242 1933

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn