Pågående och planerade byggprojekt

Genom hållbar samhällsutveckling kan vi utveckla, bygga och ta hand om Söderhamn både nu och för framtiden. Här hittar du information om ett urval av aktuella samhällsutvecklingsprojekt.

Bild Centrumutveckling etapp 1 och 2

Centrumutveckling etapp 1 och 2

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn Övrigt: Ansiktslyft av Söderhamns centrum, från Smäckbron till Hamnbron.

Bild Havsplanering Vindkraft Gretas klackar 2

Havsplanering Vindkraft Gretas klackar 2

Ort/kommundel: Östersjön Övrigt: Vindkraftsparken planeras ha 30-62 vindturbiner med en elproduktion på 2,2 TWh/år.

Bild Havsplanering Vindkraft Storgrundet

Havsplanering Vindkraft Storgrundet

Ort/kommundel: Östersjön Övrigt: Vindkraftparken planeras ha 51 vindturbiner med en elproduction på ca 3-3,5 TW/år.

Bild Härnebo 2:90

Härnebo 2:90

Ort/kommundel: Holmsveden Övrigt: Detaljplanering: Ändrad markanvändning till bostäder.

Bild Kvarteret Järpen och Väster 6:1

Kvarteret Järpen och Väster 6:1

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn Övrigt: Detaljplanering: Möjliggöra trygghetsbostäder och vanliga bostäder

Bild Kvarteret Storbommarna

Kvarteret Storbommarna

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn Övrigt: Detaljplanering och exploatering: Ny bostadsbebyggelse i centralt läge.

Bild Morvikstjärn

Morvikstjärn

Ort/kommundel: Skärgården Övrigt: Detaljplanering: Medge större och fler byggrätter.

Bild Norrtullskolans kök

Norrtullskolans kök

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn Övrigt: Förstudie inför kommande ombyggnation av Norrtullskolans kök.

Bild Nytt LSS-boende, Sandarne

Nytt LSS-boende, Sandarne

Ort/kommundel: Sandarne Övrigt: LSS-boende för 5-6 boende samt personal.

Bild Sandviksudden

Sandviksudden

Ort/kommundel: Utviksvägen Övrigt: Exploatering: Ny bostadsbebyggelse med havsnära småhustomter.

Bild Staffangymnasiet renoveras

Staffangymnasiet renoveras

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn Övrigt: Flera och stora åtgärder både inomhus och utomhus.

Bild Stenö camping utvecklas

Stenö camping utvecklas

Ort/kommundel: Sandarne Övrigt: Detaljplanering för ny el, förbättrad wifi, fler och säkrare elplatser, nya återvinningsstationer och tillgänglighetsanpassning på stranden.

Bild Söderhamnporten: Etapp 1, Ny rondell

Söderhamnporten: Etapp 1, Ny rondell

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn Övrigt: Genomförande av planprogram: Ny rondell till nytt affärsområdet där bl.a. ny butik för matvarukedja ska byggas.

Bild Vindkraft - Tönnånger

Vindkraft - Tönnånger

Ort/kommundel: Holmsveden Övrigt: Översiktlig planering: Vindkraftspark för ca 11 vindkraftsverk.

Bild Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn Övrigt: Detaljplanering: Nytt vård- och omsorgsboende.

Senast uppdaterad: 20 oktober 2022
Bo, bygga, miljö och trafik