Kvarteret Järpen, trygghetsboende

Bild

Område: Centrala Söderhamn
Adress: Fastighet Järpen 1 och Väster 6:1
Typ av projekt: Bostäder
Övrigt: Möjliggöra trygghetsbostäder och vanliga bostäder

Vad?

Syftet är att möjliggöra bostäder i centralt läge med en ny detaljplan. I Söderhamn finns en efterfrågan av centrala trygghetsbostäder. Detaljplanen kommer medge bostäder och centrumändamål.

När?

Planuppdrag 2017, förväntas vinna laga kraft under 2022.

Var i processen befinner sig projektet?

Här är vi nu i processen

Idé

Planering

Byggnation

Klart


X

 Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 oktober 2021
Bo, bygga, miljö och trafik

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
070–242 19 33

Detaljplan
Verksamhetschef
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planarkitekt
Lars Eriksson
0270-753 90

Utveckling Söderhamnsporten
Samhällsplanerare
Erik Nordgren
0270-726 97

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
070-242 19 33

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 070–242 19 33

Utveckling Norra staden
Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
Tel 0270-751 99

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn