Kvarteret Storbommarna

Område: Centrala Söderhamn
Adress: Kvarteret Storbommarna, Södra hamngatan, (Fastigheterna Öster 2:10 och Broberg 3:1)
Typ av projekt: Bostäder
Övrigt: Utveckling av centrala Söderhamn med ny bostadsbebyggelse i centralt läge.

Vad?

Det ska byggas nya bostäder med stadsradhus på 1,5 – 2,5 våningar med små trädgårdar. Planområdet har en area på cirka 12 000 m2 (1,2 ha) och är beläget söder om Söderhamnsån och avgränsas i väst och öst av de två f.d. godsmagasinen. I norr avgränsas området av Söderhamnsåns norra sida och i söder av Södra Järnvägsgatan.

När?

Tidigast inflyttning 2023 - 2024.

Vem?

Fastighetsbolaget Corner proporte partner ska bygga bostäder. https://www.cornerpp.com/sv/Residential-Development länk till annan webbplats

Mer fakta om projektet

Antagna detaljplaner för kvarteret Storbommarna:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bilaga inventering omkringliggande fastigheter.pdf 6.4 MB 2019-05-27 13.42
MUR Söderhamn Bebyggelse.pdf 7.4 MB 2019-05-27 13.42
PM Söderhamn Bebyggelse.pdf 740.9 kB 2019-05-27 13.42
Rapport MMU_delområde bebyggelse Söderhamn_inkl bilagor.pdf 11.7 MB 2019-05-27 13.42
sodrahamngatan ideskiss.jpg 2.2 MB 2019-05-27 13.42
Bullerutredning Kv Storbommarna granskningshandling.pdf 2.6 MB 2020-01-31 08.09
Kv Storbommarna plankarta A2 granskningshandling.pdf 2.1 MB 2020-01-31 08.09
Planbeskrivning Kv Storbommarna granskningshandling.pdf 978.5 kB 2020-01-31 08.09
Samrådsredogörelse Kv Storbommarna granskningshandling.pdf 355.3 kB 2020-01-31 08.09
Granskningsutlåtande Kv Storbommarna.pdf 114 kB 2020-07-14 15.58
Planbeskrivning Kv Storbommarna granskning.pdf 1.2 MB 2020-07-14 15.58
Plankarta Kv Storbommarna granskning.pdf 895 kB 2020-07-14 15.58
Trafikbullerutredning Kv Storbommarna.pdf 1.2 MB 2020-07-14 15.58
Kungörelse ytterligare granskning detaljplan Kv Storbommarna.pdf 138.4 kB 2020-07-15 13.23

På den här platsen mellan den gamla bebyggelsen på Öster, intill Södra hamngatan och Söderhamnsån ska ett nytt bostadsområde byggas.

Var i processen befinner sig projektet?

Här är vi nu i processen

Idé

Planering

Byggnation

Klart


X

 Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 oktober 2021
Bo, bygga, miljö och trafik

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
070–242 19 33

Detaljplan
Verksamhetschef
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planarkitekt
Lars Eriksson
0270-753 90

Utveckling Söderhamnsporten
Samhällsplanerare
Erik Nordgren
0270-726 97

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
070-242 19 33

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 070–242 19 33

Utveckling Norra staden
Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
Tel 0270-751 99

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn