Våbo vård- och omsorgsboende

Bild

Område: Centrala Söderhamn
Adress: Broberg 3:1 Öster om Spårgatan samt del av Faxeholmen 2:2 söder om Faxholmsgatan.
Typ av projekt: Skola & omsorg
Övrigt: Vi bygger ett modernt vård- och omsorgsboende.

Vad?

Det ska bygga ett modernt vård- och omsorgsboende anpassat för personer med demenssjukdom. Byggnaden ska vara för motsvarande 36 platser.

När?

Planerad inflyttning första halvan av 2024.

Vem?

Ej klart och byggherre upphandlas genom ett hyresavtal.

Var i processen befinner sig projektet?

Här är vi nu i processen

Idé

Planering

Byggnation

Klart


X

 Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 oktober 2021
Bo, bygga, miljö och trafik

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
070–242 19 33

Detaljplan
Verksamhetschef
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planarkitekt
Lars Eriksson
0270-753 90

Utveckling Söderhamnsporten
Samhällsplanerare
Erik Nordgren
0270-726 97

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
070-242 19 33

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 070–242 19 33

Utveckling Norra staden
Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
Tel 0270-751 99

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn