Vindkraft Storgrundet

Område: Östersjön
Adress: Storgrundet
Typ av projekt: Infrastruktur
Övrigt: Vindkraftparken planeras ha 51 vindturbiner med en elproduction på ca 3-3,5 TW/år.

Vad?

Bolaget bedriver ett projekt avseende uppförande och drift av en havsbaserad vindpark vid Storgrundet beläget ca 4 km öster om ön Storjungfrun och ca 11 km öster om fastlandet. Det planeras upp till 51 vindkraftverk med högsta totalhöjd om 290 meter.

Vindkraftparken beräknas producera cirka 3–3,5 TWh el per år.

När?

Ja-besked från kommunstyrelsen 9 november 2021. Återremitterat av kommunfullmäktige 29 november 2021. Ärendet bereds på nytt i kommunstyrelsen innan det åter går upp i fullmäktige.

Tidsplan för byggnation 2027-2029.

Vem?

WPD Offshore AB: www.wpd.selänk till annan webbplats

Mer fakta om projektet

För mer information se WPD:s hemsida.

Var i processen befinner sig projektet?

Här är vi nu i processen

Idé

Planering

Byggnation

Klart

X

 
Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 november 2021
Bo, bygga, miljö och trafik

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
070–242 19 33

Detaljplan
Verksamhetschef
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planarkitekt
Lars Eriksson
0270-753 90

Utveckling Söderhamnsporten
Samhällsplanerare
Erik Nordgren
0270-726 97

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
070-242 19 33

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 070–242 19 33

Utveckling Norra staden
Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
Tel 0270-751 99

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn