Pågående och planerade samhällsbyggnadsprojekt

Genom hållbar samhällsutveckling kan vi utveckla, bygga och ta hand om Söderhamn både nu och för framtiden. Här hittar du information om ett urval av aktuella samhällsutvecklingsprojekt.

Bild Byggprojekt Brobergs förskola

Byggprojekt Brobergs förskola

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn Övrigt: Nybyggnation av förskola för ca 100 barn fördelade på sex stycken avdelningar.

Bild Byggprojekt Norrtullskolans kök

Byggprojekt Norrtullskolans kök

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn Övrigt: Förstudie inför kommande ombyggnation av Norrtullskolans kök.

Bild Byggprojekt nytt LSS boende i Östanbo

Byggprojekt nytt LSS boende i Östanbo

Ort/kommundel: Sandarne Övrigt: LSS-boende för 5-6 boende samt personal.

Bild Byggprojekt Staffangymnasiet renoveras

Byggprojekt Staffangymnasiet renoveras

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn Övrigt: Flera och stora åtgärder både inomhus och utomhus.

Bild Byggprojekt Söderhamns teater byggs om

Byggprojekt Söderhamns teater byggs om

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn Övrigt: Modernisering av Teatern.

Bild Detaljplanering Härnebo 2:90

Detaljplanering Härnebo 2:90

Ort/kommundel: Holmsveden Övrigt: Ändrad markanvändning i detaljplan, från allmänt ändamål till bostäder.

Bild Detaljplanering Kvarteret Järpen och Väster 6:1

Detaljplanering Kvarteret Järpen och Väster 6:1

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn Övrigt: Möjliggöra trygghetsbostäder och vanliga bostäder

Bild Detaljplanering kvarteret Storbommarna

Detaljplanering kvarteret Storbommarna

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn Övrigt: Utveckling av centrala Söderhamn med ny bostadsbebyggelse i centralt läge.

Bild Detaljplanering Morvikstjärn

Detaljplanering Morvikstjärn

Ort/kommundel: Skärgården Övrigt: Medge större och fler byggrätter.

Bild Detaljplanering nytt Vård- och omsorgsboende

Detaljplanering nytt Vård- och omsorgsboende

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn Övrigt: Vi bygger ett modernt vård- och omsorgsboende.

Bild Detaljplanering Stenö camping utvecklas

Detaljplanering Stenö camping utvecklas

Ort/kommundel: Sandarne Övrigt: Ny el, förbättrad wifi, fler och säkrare elplatser, nya återvinningsstationer och tillgänglighetsanpassning på stranden.

Bild Exploateringsprojekt Sandviksudden

Exploateringsprojekt Sandviksudden

Ort/kommundel: Utviksvägen Övrigt: Ny bostadsbebyggelse med havsnära småhustomter.

Bild Genomförande av planprogram Centrum etapp 1 och 2

Genomförande av planprogram Centrum etapp 1 och 2

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn Övrigt: Ansiktslyft av Söderhamns centrum, från Smäckbron till Hamnbron.

Bild Genomförande planprogram Söderhamnporten, Etapp 1: Ny rondell

Genomförande planprogram Söderhamnporten, Etapp 1: Ny rondell

Ort/kommundel: Centrala Söderhamn Övrigt: Ny rondell byggs för tillgänglighet till nya affärsområdet där bl.a. ny butik för matvarukedja ska byggas.

Bild Havsplanering Vindkraft Gretas klackar 2

Havsplanering Vindkraft Gretas klackar 2

Ort/kommundel: Östersjön Övrigt: Vindkraftsparken planeras ha 30-62 vindturbiner med en elproduktion på 2,2 TWh/år.

Bild Havsplanering Vindkraft Storgrundet

Havsplanering Vindkraft Storgrundet

Ort/kommundel: Östersjön Övrigt: Vindkraftparken planeras ha 51 vindturbiner med en elproduction på ca 3-3,5 TW/år.

Bild Översiktlig planering Vindkraft - Tönnånger

Översiktlig planering Vindkraft - Tönnånger

Ort/kommundel: Holmsveden Övrigt: Vindkraftsparken planerar ca 11 vindkraftsverk.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 april 2022
Bo, bygga, miljö och trafik

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
0270–743 70

Samhällsplanerare
Matilda Hällgren
0270–754 25

Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
0270–751 99

Detaljplan
Verksamhetschef
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planarkitekt
Lars Eriksson
0270-753 90

Planhandläggare
Niklas Lenke
0270-751 09

Planhandläggare
Elin Elfström
0270-752 18

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
0270–743 70

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 0270–743 70

Utveckling Norra staden
Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
Tel 0270-751 99

Utveckling Inre hamnen
Samhällsplanerare
Matilda Hällgren
0270–754 25

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn