Exploateringsprojekt kvarteret Storbommarna

Område: Centrala Söderhamn
Adress: Kvarteret Storbommarna, Södra hamngatan, (Fastigheterna Öster 2:10 och Broberg 3:1)
Typ av projekt: Bostäder
Övrigt: Utveckling av centrala Söderhamn med ny bostadsbebyggelse i centralt läge.

Vad?

Det ska byggas nya bostäder med stadsradhus på 1,5 – 2,5 våningar med små trädgårdar. Planområdet har en area på cirka 12 000 m2 (1,2 ha) och är beläget söder om Söderhamnsån och avgränsas i väst och öst av de två f.d. godsmagasinen. I norr avgränsas området av Söderhamnsåns norra sida och i söder av Södra Järnvägsgatan.

När?

Tidigast inflyttning 2023 - 2024.

Vem?

Fastighetsbolaget Corner proporte partner ska bygga bostäder. https://www.cornerpp.com/sv/Residential-Development Länk till annan webbplats.

Mer fakta om projektet

Antagna detaljplaner för kvarteret Storbommarna:

På den här platsen mellan den gamla bebyggelsen på Öster, intill Södra hamngatan och Söderhamnsån ska ett nytt bostadsområde byggas.

Var i processen befinner sig projektet?

Här är vi nu i processen

Idé

Planering

Byggnation

Klart


X

 Senast uppdaterad: 5 april 2022
Bo, bygga, miljö och trafik

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
0270–743 70

Samhällsplanerare
Matilda Hällgren
0270–754 25

Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
0270–751 99

Detaljplan
Verksamhetschef
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planarkitekt
Lars Eriksson
0270-753 90

Planhandläggare
Niklas Lenke
0270-751 09

Planhandläggare
Elin Elfström
0270-752 18

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
0270–743 70

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 0270–743 70

Utveckling Norra staden
Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
Tel 0270-751 99

Utveckling Inre hamnen
Samhällsplanerare
Matilda Hällgren
0270–754 25

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn