Detaljplanering nytt Vård- och omsorgsboende

Bild

Område: Centrala Söderhamn
Adress: Broberg 3:1 Öster om Spårgatan samt del av Faxeholmen 2:2 söder om Faxholmsgatan.
Typ av projekt: Skola & omsorg
Övrigt: Vi bygger ett modernt vård- och omsorgsboende.

Vad?

Det ska bygga ett modernt vård- och omsorgsboende anpassat för personer med demenssjukdom. Byggnaden ska vara för motsvarande 36 platser.

När?

Planerad inflyttning första halvan av 2024.

Vem?

Ej klart och byggherre upphandlas genom ett hyresavtal.

Var i processen befinner sig projektet?

Här är vi nu i processen

Idé

Planering

Byggnation

Klart


X

 Senast uppdaterad: 5 april 2022
Bo, bygga, miljö och trafik

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
0270–743 70

Samhällsplanerare
Matilda Hällgren
0270–754 25

Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
0270–751 99

Detaljplan
Verksamhetschef
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planarkitekt
Lars Eriksson
0270-753 90

Planhandläggare
Niklas Lenke
0270-751 09

Planhandläggare
Elin Elfström
0270-752 18

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
0270–743 70

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 0270–743 70

Utveckling Norra staden
Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
Tel 0270-751 99

Utveckling Inre hamnen
Samhällsplanerare
Matilda Hällgren
0270–754 25

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn