Genomförande planprogram Söderhamnsporten - Etapp 1 ny rondell

Ny rondell byggs för att skapa tillgänglighet till det nya affärsområdet.

Område: Centrala Söderhamn
Adress: Söderhamnsporten
Typ av projekt: Infrastruktur
Övrigt: Ny rondell byggs för tillgänglighet till nya affärsområdet där bl.a. ny butik för matvarukedja ska byggas.

Vad?

Ny rondell byggs vid McDonalds för att skapa tillgänglighet till det nya affärsområdet där bl.a. ny matvarubutik ska byggas. Vi hoppas för förståelse för att det tidvis kan bli störningar/begränsad framkomlighet utmed Söderhamnsporten under byggperioden.

När?

Arbetet som beräknas starta i slutet av sommaren och pågå under hösten 2021.

Klart 12 december 2021.

Mer fakta om projektet

Projektet är en del av det större projektet Söderhamnsporten.

Var i processen befinner sig projektet?

Här är vi nu i processen

Idé

Planering

Byggnation

Klart 

x


Stadsmiljöavtal

Kommuner och regioner kan söka stöd via Trafikverket för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal.

I maj 2022 beviljades Söderhamns kommuns ansökan av Trafikverket. Det innebär att Trafikverket medfinansierar halva summan, 45 miljoner kronor, i en total stasning på omkring 90 miljoner kronor som ska ge bättre möjligheter för cykel-, gång- och kollektivtrafik.

Stadsmiljöavtalet möjliggör åtgärder som har koppling både centrumtvecklingen och Söderhamnsporten, då det syftar till att koppla ihop området runt resecentrum med centrala Söderhamn med ett väl fungerande gång- och cykelstråk. Samt att skapa en attraktiv plats för besökare och resenärer i och runt resecentrum och där också koppla ihop olika transportslag med fokus på det kollektiva resandet.

Söderhamns kommuns stadsmiljöavtal möjliggör:

 • Ombyggnad av del av Norra Hamngatan till gångfartsområde
 • Nytt gång- och cykelstråk (GC) som förbinder centrum med centrumhållplats
 • Ombyggnad av Södra Hamngatan till en gata prioriterad för kollektivtrafik
 • Utveckling av centrumhållplats Järnbron för ökad attraktivitet
 • Nytt gång- och cykelstråk med en ny GC-bro över Söderhamnsån
 • GC-stråk som sammanbinder centrum med Söderhamnsporten
 • GC-stråk inom den nya stadsdelen Söderhamnsporten
 • Resecentrum, östra entréområdet
 • Resecentrum, södra entréområdet
 • Resecentrum, norra entréområdet

Motprestationer från Söderhamns kommun

För att beviljas ett stadsmiljöavtal ska kommunen genomföra vissa motprestationer som ökar effekten av satsningarna. För Söderhamns kommun rör det sig om:

 • Mobility management-aktiviteter vid byggstart för åtgärderna
 • Cykelparkeringar inom centrum
 • Gång- och cykelväg Baggargatan
 • Detaljplan för Kvarteret Ekorren, för antagande
 • Detaljplan för Kvarteret Järpen, för antagande
 • Detaljplan för Väster 6:1, för antagande
 • Detaljplan för Västra Tullgatan/Västra promenaden, för antagande
 • Trafikplan, för antagande
Senast uppdaterad: 23 maj 2022
Bo, bygga, miljö och trafik

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
0270–743 70

Samhällsplanerare
Matilda Hällgren
0270–754 25

Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
0270–751 99

Detaljplan
Verksamhetschef
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planarkitekt
Lars Eriksson
0270-753 90

Planhandläggare
Niklas Lenke
0270-751 09

Planhandläggare
Elin Elfström
0270-752 18

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
0270–743 70

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 0270–743 70

Utveckling Norra staden
Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
Tel 0270-751 99

Utveckling Inre hamnen
Samhällsplanerare
Matilda Hällgren
0270–754 25

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn