Havsplanering Vindkraft Gretas klackar 2

Område: Östersjön
Adress: Gretas klackar 2
Typ av projekt: Infrastruktur
Övrigt: Vindkraftsparken planeras ha 30-62 vindturbiner med en elproduktion på 2,2 TWh/år.

Vad?

Det planeras en vindkraftspark med 30-62 vindturbiner som kommer att vara 250-300 meter höga. Elproduktion från parken beräknas vara 2,2 TWh/år.

När?

Kommunfullmäktige beslutade 31 januari 2022 att inte tillstyrka ansökan (kommunalt veto).

Vem?

Svea vind offshore Länk till annan webbplats.

Mer fakta om projektet

Karta, bilder och mer information här: Info, karta, bilder - Svea vind offshore Länk till annan webbplats.

Var i processen befinner sig projektet?

Här är vi nu i processen

Idé

Planering

Byggnation

Klart

X

 
Senast uppdaterad: 5 april 2022
Bo, bygga, miljö och trafik

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
0270–743 70

Samhällsplanerare
Matilda Hällgren
0270–754 25

Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
0270–751 99

Detaljplan
Verksamhetschef
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planarkitekt
Lars Eriksson
0270-753 90

Planhandläggare
Niklas Lenke
0270-751 09

Planhandläggare
Elin Elfström
0270-752 18

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
0270–743 70

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 0270–743 70

Utveckling Norra staden
Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
Tel 0270-751 99

Utveckling Inre hamnen
Samhällsplanerare
Matilda Hällgren
0270–754 25

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn