Fördjupad översiktsplan – tema vindkraft

En fördjupad översiktsplan tema vindkraft antogs 2014. Den tematiska översiktsplanen som redovisar riksintresseområden för vindkraft (X) samt områden av kommunalt intresse för vindkraft (VK) och utredningsområden (U).

Översiktsplan tema vindkraft pekar ut områden lämpliga för utbyggnad av vindkraft. Det är områden där vindkraftsutbyggnad kan prioriteras framför andra intressen.

I miljökonsekvensbeskrivningen med hållbarhetsanalys finns en översikt över de sammanvägda konsekvenser som planförslaget innebär. Precis som i gällande Översiktsplan tema vindkraft värnas dalstråk och kustområden. I den nya planen värnas även Ljusnans mynning.

En ny Översiktsplan tema vindkraft görs för att kommunens kunskapsnivå i vindkraftsfrågor har ökat. Det beror på att tillståndsprövning har skett eller pågår för flera vindkraftsprojekt som berör vår kommun. Intresset för utveckling av vindkraft berör även andra platser än vad den gällande planen ger stöd för.

Samtidigt med kommunens översyn gör Energimyndighetens en översyn av riksintresseområden. Genom det har kommunen även kunnat vara tydlig i denna del i processen med översyn av översiktsplan tema vindkraft.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Översiktsplan tema vindkraft 2014.pdf 4.9 MB
Karta vindområden 90 m.pdf 1.5 MB
Karta vindområden 120 m.pdf 1.6 MB
Miljökonsekvensbeskrivning.pdf 887.3 kB
Utlåtande med yttranden sept 2014.pdf 3.5 MB
ÖP karta 1.pdf 1.7 MB
ÖP karta 2.pdf 1.6 MB
ÖP karta 3a.pdf 4 MB
ÖP karta 3b.pdf 6.2 MB
Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 september 2021
Bo, bygga, miljö och trafik

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering och utveckling av Söderhamsporten
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
070–242 19 33

Detaljplan
Verksamhetschef
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planingenjör
Marcus Sandbäck
0270-752 18

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
070-242 19 33

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 070–242 19 33

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn