Inre hamnen - Planprogram

Bild

Inre hamnen är området öster om hamnbron.

Arbetet med att ta fram ett planprogram för Inre hamnen har påbörjats. Planprogrammet ska resultera i en samlad bild och riktlinjer över områdets framtida utveckling.

Syfte och mål med planprogrammet

Syftet med att göra ett planprogram är att hitta hållbara lösningar för markanvändningen och skapa förutsättningar för attraktiva, omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer inom området. Programmet fungerar som underlag till framtida detaljplanering. Programmet grundar sig på inriktningar i översiktsplanen, dialoger med invånare och platsens förutsättningar.

Avgränsning av programområdet Inre hamnen

Avgränsning av programområdet Inre hamnen.

Tyck till om Inre hamnen!

Vi behöver dina synpunkter och idéer om Inre hamnens framtida utveckling. Du kan bidra med dina synpunkter via en dialogkarta och/eller genom att besöka oss på plats i Inre hamnen i sommar.

Dialogkarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I kartan har du möjlighet att markera din favoritplats, besöksmål och platser som du tycker kan utvecklas inom området. Skriv gärna en motivering till dina val. Klicka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att öppna kartan. Klicka sedan längst ner till vänster i kartan för att komma i gång.

Bild på dialogkartan

 

Lämna dina synpunkter på plats

Vid tre tillfällen i sommar kommer det vara möjligt att lämna synpunkter och idéer om framtida utvecklingen av Inre hamnen. Läs mer här: Hur utvecklar vi inre hamnen – tre tillfällen att tycka till i sommar Öppnas i nytt fönster.

Tidigare dialoger

I maj genomfördes ett dialogmöte med företagare och representanter för föreningar gällande planprogrammet: Välbesökt frukostmöte om inre hamnen: ”Området har stora möjligheter” Öppnas i nytt fönster.

Under våren har dialoger genomförts med skolklasser: Unga tycker till om inre hamnen – dialoger viktiga på väg mot ett planprogram Öppnas i nytt fönster.

Tidsperiod 2022-2023

Vår 2022 Kommunen genomför inledande dialoger med barn, unga, föreningsliv och företagare

Sommar och höst 2022 Kommunen genomför dialoger för att samla in invånares tankar och kunskap om området

Vinter 2023 Planprogrammet sammanställs och ett första förslag tas fram

Vår 2023 Förslaget samrådas med kommuninvånare, myndigheter och andra samhällsaktörer

Sommar 2023 Planprogrammet revideras utifrån inkomna synpunkter

Höst 2023 Planprogrammet antas av kommunfullmäktige


Senast uppdaterad: 17 juni 2022
Bo, bygga, miljö och trafik

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
0270–743 70

Samhällsplanerare
Matilda Hällgren
0270–754 25

Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
0270–751 99

Detaljplan
Verksamhetschef
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planarkitekt
Lars Eriksson
0270-753 90

Planhandläggare
Niklas Lenke
0270-751 09

Planhandläggare
Elin Elfström
0270-752 18

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
0270–743 70

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 0270–743 70

Utveckling Norra staden
Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
Tel 0270-751 99

Utveckling Inre hamnen
Samhällsplanerare
Matilda Hällgren
0270–754 25

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn