BalticBlueMarinas

Baltic sea logo
EUSBSR logo

BalticBlueMarinas är förstudie inom ramen för Östersjöprogrammet där 6 partners tillsammans arbetar för att utveckla båtturismen i Östersjön

Projektet startade under hösten 2020 och kommer att fortlöpa i ett år, till hösten 2021 . Projektets mål är att skapa nya nätverk och samverkansmöjligheter för skärgårdsdestinationer och på så sätt öka tillväxten inom båtturismen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 november 2020
Bo, bygga, miljö och trafik

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
070–242 19 33

Detaljplan
Verksamhetschef
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planarkitekt
Lars Eriksson
0270-753 90

Utveckling Söderhamnsporten
Samhällsplanerare
Erik Nordgren
0270-726 97

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
070-242 19 33

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 070–242 19 33

Utveckling Norra staden
Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
Tel 0270-751 99

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn