CBSmallPorts -gästhamnar kring Östersjön

Central Baltic
Central Baltic

Som en fortsättning på projekt PortMate är Skärgårdsenheten projektpartners i CBSmallPorts som finansieras av Interreg Central Baltic.

Projektet som startade i juni 2020 kommer att handla om hur småhamnar samverka, marknadsför sig gemensamt samt använder energismarta lösningar. För Söderhamns del kommer investeringar ske på Klacksörarna.

Projektet har 10 partners och leds av Satakunta University of Applied Sciences i Finland. Andra partners är: Åbo Universitet (FI), Airiston matkailukeskus Oy (FI), South-Eastern Finland University of Applied Sciences (FI), Riga Planosanas Regions (LV), Kurzeme Planosanas Regions ( LV), Bläse Kalkbruk - Gotland (SE), Eesti Väikesadamate Arenduskeskus (EE), Foundation Hiiumaa Harbors (EE)

Projektet omfattar €2.421.089,43 för alla projektpartners och Söderhamns budget är €196.038,00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 maj 2021
Bo, bygga, miljö och trafik

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
070–242 19 33

Detaljplan
Verksamhetschef
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planarkitekt
Lars Eriksson
0270-753 90

Utveckling Söderhamnsporten
Samhällsplanerare
Erik Nordgren
0270-726 97

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
070-242 19 33

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 070–242 19 33

Utveckling Norra staden
Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
Tel 0270-751 99

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn