CBSmallPorts -gästhamnar kring Östersjön

Central Baltic
Central Baltic

Som en fortsättning på projekt PortMate är Skärgårdsenheten projektpartners i CBSmallPorts som finansieras av Interreg Central Baltic.

Projektet som startade i juni 2020 kommer att handla om hur småhamnar samverka, marknadsför sig gemensamt samt använder energismarta lösningar. För Söderhamns del kommer investeringar ske på Klacksörarna.

Projektet har 10 partners och leds av Satakunta University of Applied Sciences i Finland. Andra partners är: Åbo Universitet (FI), Airiston matkailukeskus Oy (FI), South-Eastern Finland University of Applied Sciences (FI), Riga Planosanas Regions (LV), Kurzeme Planosanas Regions ( LV), Bläse Kalkbruk - Gotland (SE), Eesti Väikesadamate Arenduskeskus (EE), Foundation Hiiumaa Harbors (EE)

Projektet omfattar €2.421.089,43 för alla projektpartners och Söderhamns budget är €196.038,00.

Senast uppdaterad: 6 februari 2022
Bo, bygga, miljö och trafik

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
0270–743 70

Samhällsplanerare
Matilda Hällgren
0270–754 25

Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
0270–751 99

Detaljplan
Verksamhetschef
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planarkitekt
Lars Eriksson
0270-753 90

Planhandläggare
Niklas Lenke
0270-751 09

Planhandläggare
Elin Elfström
0270-752 18

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
0270–743 70

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 0270–743 70

Utveckling Norra staden
Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
Tel 0270-751 99

Utveckling Inre hamnen
Samhällsplanerare
Matilda Hällgren
0270–754 25

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn