Ekosystembaserad havsförvaltning

Bild

Södra Bottenhavet är ett samarbetsprojekt mellan kommuner, organisationer, företag, länsstyrelser, regioner och privatpersoner och ideella föreningar som arbetar för ekosystembaserad havsförvaltning och olika fysiska insatser i området som sträcker sig från Östhammar i söder och Söderhamn i norr.

Projektet/piloten samlar personer och organisationer som är engagerade för havsmiljöns tillstånd och utveckling, som representerar flera sektorer:

 • Söderhamn kommun
 • Gävle kommun
 • Tierps kommun
 • Älvkarleby kommun
 • Östhammar kommun
 • Länsstyrelsen Gävleborg och Uppsala
 • Region Gävleborg och Uppsala
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • SLU (Sveriges lantbruksuniversite) och Stockholms universitet

Representanter finns även delaktiga från den blå näringen, som fiske och fisketurism, skärgårdshandlare, besöksnäring och friluftsliv samt intresseföreningar såsom fågelskådare, sportfiskare och båtfolk. Även skärgårdsboende eller andra som vill bidra med sitt kunnande och engagemang kring dessa frågor är viktiga deltagare.

För mer information besök Havs- och vattenförvaltningens webbplats Länk till annan webbplats.

Tre pilotområden 2021-2023

 • 8 fjordar
 • Stockholms skärgård
 • Södra bottenhavet

Projektmål

 • Hav i balans, levande kust och skärgård
 • Besltsunderlag till beslutsfattare
 • Kunskap oich verktyg till aktörer
 • Regional ekosystembaserad havsförvaltning
Modell projektarbete Ekosystembaserad havsförvaltning
Senast uppdaterad: 25 november 2022
Bo, bygga, miljö och trafik