NOAH - Renare vatten i Östersjön

Baltic sea logo
NOAH logo

Projektet är en del av Östersjöprogrammet (Interreg Baltic Sea Region) och fokuserar på smarta lösningar för dagvatten och avloppsvatten i syfte att göra vattnet renare. Målet är ett renare vatten i Östersjön.

I projektets aktiviteter ingår genomförande av:

  1. Holistisk stadsplanering
  2. Realtidskontroll av dräneringssystem
  3. Ökad kontroll för att öka medvetenheten om föroreningsrisker som orsakas av högaflöden
  4. Mätningar av vattenkvalitet från dagvattenutlopp.

Projektet startade 1 januari 2019 och avslutas 30 september 2021. Projektets totala budget är på 3 miljoner EURO.

Senast uppdaterad: 12 januari 2022
Bo, bygga, miljö och trafik

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
0270–743 70

Samhällsplanerare
Matilda Hällgren
0270–754 25

Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
0270–751 99

Detaljplan
Verksamhetschef
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planarkitekt
Lars Eriksson
0270-753 90

Planhandläggare
Niklas Lenke
0270-751 09

Planhandläggare
Elin Elfström
0270-752 18

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
0270–743 70

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 0270–743 70

Utveckling Norra staden
Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
Tel 0270-751 99

Utveckling Inre hamnen
Samhällsplanerare
Matilda Hällgren
0270–754 25

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn