NOAH - Renare vatten i Östersjön

Baltic sea logo
NOAH logo

Projektet är en del av Östersjöprogrammet (Interreg Baltic Sea Region) och fokuserar på smarta lösningar för dagvatten och avloppsvatten i syfte att göra vattnet renare. Målet är ett renare vatten i Östersjön.

I projektets aktiviteter ingår genomförande av:

  1. Holistisk stadsplanering
  2. Realtidskontroll av dräneringssystem
  3. Ökad kontroll för att öka medvetenheten om föroreningsrisker som orsakas av högaflöden
  4. Mätningar av vattenkvalitet från dagvattenutlopp.

Projektet startade 1 januari 2019 och avslutas 30 september 2021. Projektets totala budget är på 3 miljoner EURO.

  • BSR Noah results (engelska)länk till annan webbplats
    Filmen visar hur Söderhamns kommun hanterat översvämningar till följd av klimatförändringarna och hur riskerna kan beräknas med hjälp av GIS lager.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 december 2021
Bo, bygga, miljö och trafik

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
070–242 19 33

Detaljplan
Verksamhetschef
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planarkitekt
Lars Eriksson
0270-753 90

Utveckling Söderhamnsporten
Samhällsplanerare
Erik Nordgren
0270-726 97

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
070-242 19 33

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 070–242 19 33

Utveckling Norra staden
Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
Tel 0270-751 99

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn