PortMate – för bättre gästhamnar

Central Baltic

Projektet PortMate fokuserar på lösningar för främja gästhamnars säkerhet och på hur de tjänster gästhamnen erbjuder kan bli både miljövänliga och resurseffektiva.

PortMate information in English

Med denna utgångspunkt, och tillsammans med externa aktörer, undersöker PortMate förutsätt­ningar, samlar in goda exempel och utbyter erfarenheter om säkerhet och tillgänglighet. Dessutom kommer investeringar för ökad service, mer information och marknadsföring att genomföras. Handlingsplaner tas fram för de 19 gästhamnar som ingår i PortMate med plan för investeringar och lokal information. Handlingsplaner för information och marknadsföring tas fram gemensamt.

Handlingsplanerna och investeringar genomförs inom ramen för projektet. Erfarenheter samlas i en guide med syftet att nå fler gästhamnar i Central Baltic-området.

PortMates 19 gästhamnar ligger inom triangeln Raumo i Finland, Kökar och Sottunga på Åland samt Gävle och Söderhamn i Sverige. I Söderhamn ingår följande hamnar i projektet: gästhamnarna i Söderhamns centrum, på Enskär och på Storjungfrun.

PortMate finansieras av EU-programmet Interreg Central Baltic. Projektet löper från 1 november 2016 till 31 december 2019 med en budget om 2 727 225 €. ERDF: 2 045 419 €.

www.portmate.eulänk till annan webbplats

Deltagare

  • Satakunta University of Applied Sciences (Finland) – projektledning
  • Raumo stad (Finland)
  • Sottunga kommun (Åland)
  • Kökar Havspaviljong (Åland)
  • Gävle kommun (Sverige)
  • Söderhamns kommun (Sverige)
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 februari 2021
Bo, bygga, miljö och trafik

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
070–242 19 33

Detaljplan
Verksamhetschef
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planarkitekt
Lars Eriksson
0270-753 90

Utveckling Söderhamnsporten
Samhällsplanerare
Erik Nordgren
0270-726 97

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
070-242 19 33

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 070–242 19 33

Utveckling Norra staden
Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
Tel 0270-751 99

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn