St Olav Waterway – pilgrim på havet

Med projektet ”Pilgrim på havet” är målet att skapa en ny rutt (ca 625 km), en S:t Olavsled, från Åbo genom skärgården via Åland, Grisslehamn, Söderhamn och Hudiksvall som kommer att bindas samman med tidigare framtagna S:t Olavsleder i Sverige och Norge och som alla har sitt mål i Trondheim. Denna blir den första pilgrimsleden som dras över vatten och kommer därför att vara unik i världen. Projektets mål är att öka antalet besökare.

I projektet kartläggs historia, arkeologi och maritima färdvägar längs rutten. På land kommer lederna att märkas ut längs befintliga rutter (t.ex. stigar, cykelvägar). Attraktionerna paketeras och marknadsförs, med målet att locka nya besökare från Sverige och Europa. Längs leden kommer det att finnas informationscentra där besökare kan få information om ledens historia och intressanta besöksmål.

Olav Haraldsson föddes i Norge på 990-talet, blev kung för 1 000 år sedan, avled den 29 juli 1030. Under medeltiden helgades nästan ett halvt tusen kyrkor över hela Nordeuropa åt Olav den helige. Stora skaror av pilgrimer, särskilt från Norden, men också från andra länder, sökte sig till Olavs grav i Nidarosdomen i Trondheim.

I Söderhamns kommun och skärgård finns många bevis på pilgrimernas närvaro. Öar och platser har i sina namn ”kors”, ”Olof” med mera. Ön Storjungfrun som på den tiden hette Helgön och ön Prästgrundet tros ha haft viktiga roller för pilgrimernas färder. Flera platser inne på fastlandet bär också på namn som benämnts av dessa resenärer.

I Sverige och Norge finns i dag cirka 5 000 km pilgrimsleder. Alla vandrare har inte religiösa motiv. De flesta vandrar för att söka stillhet, andlighet eller helt enkelt för att förbättra sin kondition och njuta av naturen och historiska platser invid lederna.

 

Deltagare

  • Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi (Finland) Projektledning
  • Yrkeshögskolan Novia (Finland)
  • Pargas stad (Finland)
  • Föreningen Franciscus (Åland)
  • Sottunga kommun (Åland)
  • Söderhamns kommun (Sverige)
  • Östhammars kommun (Sverige)
  • Föreningen ”Pilgrimstid i Sverige” (Sverige)

St Olav Waterway finansieras av EU-programmet Interreg Central Baltic. Projektet löper från 1 september 2016 till 30 november 2019 med en budget om totalt 1,5 miljoner €.

Senast uppdaterad: 29 juni 2021
Bo, bygga, miljö och trafik

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
0270–743 70

Samhällsplanerare
Matilda Hällgren
0270–754 25

Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
0270–751 99

Detaljplan
Verksamhetschef
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planarkitekt
Lars Eriksson
0270-753 90

Planhandläggare
Niklas Lenke
0270-751 09

Planhandläggare
Elin Elfström
0270-752 18

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
0270–743 70

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 0270–743 70

Utveckling Norra staden
Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
Tel 0270-751 99

Utveckling Inre hamnen
Samhällsplanerare
Matilda Hällgren
0270–754 25

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn