Stärka Söderhamn - statsbidrag för socioekonomiska utmaningar

Söderhamns kommun har genom Tillväxtverket blivit beviljade 12 miljoner kronor i statsmedel för att arbeta med socioekonomiska utmaningar. Detta innebär fokus på segregation, trygghet, barn och unga och fler arbetstillfällen med mera.

Tillväxtverket logo

Stödet är fördelade på tre år 2018, 2019 och 2020 ca 4 miljoner för varje år. Kommunen går själva in med 10 procent av kostnaderna.

Statsstödet är fördelat på flera av kommunens förvaltningar och aktiviteter, för 2018 följande:

 • Barn och utbildningsnämnden: satsningar på förskolan
 • Kommunstyrelsen: sommarlovsarbete för avgångselever, ledarskapsutbildningar för alla förvaltningar
 • Samhällsplaneringsenheten: arbetet med trygghetsvärdar, ordningsvakter och integration
 • KUS, Kultur och Fritid: fritidsgårdar
 • Bygg och Miljö: utbildningar för unga om privatekonomi (konsumentvägledare)
 • Näringslivsenheten: utbildningar för snabbare väg till jobb, föreläsningar för allmänheten, satsning på ökat nyföretagande
 • Omvårdnadsförvaltningen: studieresa rehabiliteringsenheten

För 2019 fördelas pengarna även denna gång på olika förvaltningar och aktiviteter:

 • Barn och utbildningsnämnden: satsningar på förskolan
 • Kommunstyrelsen: sommarlovsarbete för avgångselever
 • Samhällsplaneringsenheten: arbetet med trygghetsvärdar, ordningsvakter och integration
 • Bygg och Miljö: utbildningar för unga om privatekonomi (konsumentvägledare)
 • Näringslivsenheten: utbildningar för snabbare väg till jobb, föreläsningar för allmänheten, satsning på ökat nyföretagande
 • Arbetsmarknad och socialförvaltningen - ökade resurser i form av personal till Förebyggande enheten
 • KUS, Kultur och Fritid: arbete mot nätmobbing

För 2020 fördelas pengarna även denna gång på olika förvaltningar och aktiviteter:

 • Barn och utbildningsnämnden: trivselsatsningar på högstadiet
 • Kommunstyrelsen: sommarlovsarbete för avgångselever
 • Samhällsplaneringsenheten: arbetet med trygghetsvärdar, ordningsvakter och integration
 • Bygg och Miljö: utbildningar för unga om privatekonomi (konsumentvägledare)
 • Näringslivsenheten: rådgivningsmöjligheter för företag
 • Arbetsmarknad och socialförvaltningen : ökade resurser i form av personal till Förebyggande enheten
 • KUS, Kultur och Fritid: fritidsverksamhet, utveckling kring Granskärsspåret, tvillingböcker, satsning på projekt extratjänster, utveckling av föreningsverksamheter
Senast uppdaterad: 4 mars 2021
Bo, bygga, miljö och trafik

Samhällsutveckling och planering

Översiktlig planering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
0270–743 70

Samhällsplanerare
Matilda Hällgren
0270–754 25

Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
0270–751 99

Detaljplan
Verksamhetschef
Jonas Ryberg
0270-766 11

Planarkitekt
Lars Eriksson
0270-753 90

Planhandläggare
Niklas Lenke
0270-751 09

Planhandläggare
Elin Elfström
0270-752 18

Infrastrukturplanering och kust- och havsplanering
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
0270–743 70

Utveckling av centrum och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Samhällsplanerare
Agneta Svensson
Tel 0270–743 70

Utveckling Norra staden
Samhällsplanerare
Sara Eby Palm
Tel 0270-751 99

Utveckling Inre hamnen
Samhällsplanerare
Matilda Hällgren
0270–754 25

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270–750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn