Stärka Söderhamn

Söderhamns kommun har genom Tillväxtverket blivit beviljade 12 miljoner kronor i statsmedel för att arbeta med socioekonomiska utmaningar. Detta innebär fokus på segregation, trygghet, barn och unga och fler arbetstillfällen med mera.

Stödet är fördelade på tre år 2018, 2019 och 2020 ca 4 miljoner för varje år. Kommunen går själva in med 10 procent av kostnaderna.

Statsstödet till projektet Stärka Söderhamn är fördelat så här

Fördelning 2018 till förvaltningar och aktiviteter

 • Barn och utbildningsnämnden: satsningar på förskolan
 • Kommunstyrelsen: sommarlovsarbete för avgångselever, ledarskapsutbildningar för alla förvaltningar
 • Samhällsplaneringsenheten: arbetet med trygghetsvärdar, ordningsvakter och integration
 • KUS, Kultur och Fritid: fritidsgårdar
 • Bygg och Miljö: utbildningar för unga om privatekonomi (konsumentvägledare)
 • Näringslivsenheten: utbildningar för snabbare väg till jobb, föreläsningar för allmänheten, satsning på ökat nyföretagande
 • Omvårdnadsförvaltningen: studieresa rehabiliteringsenheten

Fördelning 2019 till förvaltningar och aktiviteter

 • Barn och utbildningsnämnden: satsningar på förskolan
 • Kommunstyrelsen: sommarlovsarbete för avgångselever
 • Samhällsplaneringsenheten: arbetet med trygghetsvärdar, ordningsvakter och integration
 • Bygg och Miljö: utbildningar för unga om privatekonomi (konsumentvägledare)
 • Näringslivsenheten: utbildningar för snabbare väg till jobb, föreläsningar för allmänheten, satsning på ökat nyföretagande
 • Arbetsmarknad och socialförvaltningen - ökade resurser i form av personal till Förebyggande enheten
 • KUS, Kultur och Fritid: arbete mot nätmobbing

Fördelning 2020 till förvaltningar och aktiviteter

 • Barn och utbildningsnämnden: trivselsatsningar på högstadiet
 • Kommunstyrelsen: sommarlovsarbete för avgångselever
 • Samhällsplaneringsenheten: arbetet med trygghetsvärdar, ordningsvakter och integration
 • Bygg och Miljö: utbildningar för unga om privatekonomi (konsumentvägledare)
 • Näringslivsenheten: rådgivningsmöjligheter för företag
 • Arbetsmarknad och socialförvaltningen : ökade resurser i form av personal till Förebyggande enheten
 • KUS, Kultur och Fritid: fritidsverksamhet, utveckling kring Granskärsspåret, tvillingböcker, satsning på projekt extratjänster, utveckling av föreningsverksamheter
Tillväxtverket logo
Senast uppdaterad: 25 november 2022
Bo, bygga, miljö och trafik