Utvecklingsnätverk sociala företag

Målet med Utvecklingsnätverket sociala företag är att skapa modeller för hållbara samverkansstrukturer och fler affärer mellan kommuner och sociala företag.

Utvecklingsnätverket sociala företag består av 12 kommuner som arbetar tillsammans med SKR som projektägare för att skapa modeller för hållbara samverkansstrukturer och fler affärer mellan kommuner och sociala företag.

Med utgångspunkt i SKR:s handbok "Ny väg till innovativa välfärdslösningar – en handbok om samverkan med sociala företag "Målet är att skapa modeller för hållbara samverkansstrukturer och fler affärer mellan kommuner och sociala företag – allt för att tillsammans bidra till en framgångsrik samhällsutveckling och en breddad arbetsmarknad.

Målet är att det efter projektet ska finnas tolv modellkommuner med olika modeller för kommuners samverkan och affärer med sociala företag, alla med utgångspunkt i lokal organisation och lokala behov. Dessa modellkommuner ska även kunna fungera som inspiration och mentorskommuner för andra som avser genomföra en liknande utvecklingsresa.

Förväntade effekter på lång sikt är att aktörer från den sociala ekonomin är en naturlig leverantör och ett viktigt komplement vid sidan om andra leverantörer av välfärdstjänster.

Deltagande kommuner

 • Helsingborg
 • Hudiksvall
 • Härjedalen
 • Karlstad
 • Laxå
 • Malmö
 • Mölndal
 • Sölvesborg
 • Söderhamn
 • Tierp
 • Uddevalla
 • Umeå

Projektet finansieras av ESF-medel. Projektägaren SKR bemannar en nationell projektstab bestående av projektledare, sakkunnig, processtödjare, ekonom och administratör. Varje medverkande kommun har ett lokalt projektteam som fungerar som arbetsgrupp. Projektet löper under 2021-2022.
Svenska ESF-rådetlänk till annan webbplats

EUflaggasocfond
Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 maj 2021
Bo, bygga, miljö och trafik

Kontakta oss på Näringslivsenheten

Stationshuset
Södra Hamngatan 50

Ola Andersson
Näringslivschef
Tel: 073-043 64 76
E-post: ola.andersson@soderhamn.se

Jan Brandberg
Näringslivsutvecklare
Tel: 0270-756 67
E-post: jan.brandberg@soderhamn.se

Bitti Alvin Lehmann
Projektledare SARURE
Tel: 0270-759 74
E-post: bitti.alvinlehmann@soderhamn.se

Ingrid Nyström
Näringslivsutvecklare
Tel: 0270-752 14
E-post:
ingrid.nystrom@soderhamn.se

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn