Trafik, gata och parkering

Gata med bilar

Söderhamns kommun ansvarar för vägaroch gator i kommunen. För riksvägar och motorväg kan skötsel även ligga på Trafikverket. Kommunen sköter bland annat 4 mil gång- och cykelvägar.

Senast uppdaterad: 18 augusti 2022
Bo, bygga, miljö och trafik