Grävtillstånd och TA-plan

Åtgärder som på något sätt påverkar trafiken i ett gatuområde kan behöva tillstånd. Här kan du ansöka om grävtillstånd och TA-plan.

Grävtillstånd

För att få gräva eller borra på allmän plats och inom gatuområdet behöver man söka grävtillstånd.

TA-plan

Så fort ett arbete eller en markupplåtelse påverkar trafiken på något sätt ska en TA-plan (trafikanordningsplan) upprättas. En TA-plan är ett samlingsnamn på de krav som gäller för hur vägmärken, trafik- och skyddsanordningar ska placeras.

Alla uppgifter som krävs, samt en skriftlig beskrivning av arbetet lämnas direkt i ansökningsformuläret. Ritning innehållande korrekt information om skydds- och trafikanordningar ansvarar sökande själv att ta fram och bifoga till ansökan som ska skickas in i god tid.

Mer information från SKL: Handboken Arbete på väg Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 11 mars 2020
Bo, bygga, miljö och trafik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn