Grävtillstånd och trafikanordningsplan (TA-plan)

Åtgärder som på något sätt påverkar trafiken i ett gatuområde kan behöva tillstånd. Här kan du ansöka om grävtillstånd och TA-plan.

Grävtillstånd

För att få gräva eller borra på allmän plats och inom gatuområdet behöver man söka grävtillstånd. Detta görs i e-tjänsten nedan.

Följ alltid anvisningarna i Grävhandbok, Söderhamns kommun vid grävning på kommunens mark.

Grävhandbok, Söderhamns kommun Pdf, 868.3 kB.

TA-plan

Så fort ett arbete eller en markupplåtelse påverkar trafiken på något sätt ska en TA-plan (trafikanordningsplan) upprättas. En TA-plan är ett samlingsnamn på de krav som gäller för hur vägmärken, trafik- och skyddsanordningar ska placeras.

Alla uppgifter som krävs, samt en skriftlig beskrivning av arbetet lämnas direkt i ansökningsformuläret. Ritning innehållande korrekt information om skydds- och trafikanordningar ansvarar sökande själv att ta fram och bifoga till ansökan som ska skickas in i god tid.

Mer information från SKR: Handboken Arbete på väg Länk till annan webbplats.

 

Ansök om grävtillstånd eller TA-plan Länk till annan webbplats.

Avgift

Söderhamns kommun tar ut en avgift för handläggning av grävtillstånd och trafikanordningsplan. Vid grävning i allmän plats tas även en underhållssavgift ut. Information om avgifter finns samlad i PDF-filen nedan.

Avgifter för ansökan om grävtillstånd och trafikanordningsplaner samt underhållsavgift Pdf, 99.9 kB.

Senast uppdaterad: 31 maj 2023
Bo, bygga, miljö och trafik