Lokala trafikföreskrifter

Alla regler för hur vi ska uppträda och parkera i trafiken finns i Trafikförordningen. Reglerna är generella och gäller i hela Sverige. Utöver de generella trafikreglerna finns det också lokala trafikföreskrifter som bara gäller för Söderhamn.

Det förutsätts att alla trafikanter/fordonsförare känner till och rättar sig efter de allmänna trafikreglerna i trafikförordningen som att man till exempel ska visa hänsyn mot andra trafikanter, lämna fri väg för utryckningsfordon, att man använder högerregeln, att man inte får parkera på en väg som är huvudled, på en cykelväg eller mot körriktningen.

Men det finns också lokala trafikföreskrifter som bara gäller för Söderhamn. Lokala trafikföreskrifter är regler som bara gäller inom ett begränsat område eller på en särskild plats. Reglerna är till för att öka säkerheten och framkomligheten i trafiken samt för att undvika besvär för kringboende. Alla Söderhamns lokala trafikföreskrifter finns i Transportstyrelsens databas för trafikföreskrifter - Svensk trafikföreskriftsamling. Länk till annan webbplats.

Kommunen beslutar om lokala trafikföreskrifter för vägar där kommunen är väghållare, det vill säga har ansvar för drift och underhåll. Föreskrifter om hastighet, stannande och parkering beslutas alltid av kommunen för alla vägar som ligger inom kommunens tättbebyggda områden.

Senast uppdaterad: 16 december 2022
Bo, bygga, miljö och trafik