Parkering

I Söderhamn är alla kommunala parkeringsplatser avgiftsfria. De flesta centralt belägna parkeringsplatserna är tidsbegränsade. Du ska använda en parkeringsskiva när du parkerar på de tidsbegränsade parkeringsplatserna där P-skiva finns som tilläggstavla under P-skylten.

Parkeringsskivan är gratis och finns att hämta på:

Kundtjänst
Rådhuset
Förvaltningshuset
Stadsbiblioteket
Resecity
Wayne's Coffee

Använd pilen på P-skivan för att tala om vilken tid du påbörjar din parkering. Avrunda till närmast följande hel eller halvtimme. Tiderna när parkeringsskiva ska användas och hur länge du får parkera står på skyltarna vid parkeringarna.

Om du påbörjar din parkering före tidsbegränsningen som anges på P-skylten ställs skivan in på det klockslag då tidsbegränsningen börjar, till exempel klockan 9.

Du får inte ändra P-skivans tid under tiden du står parkerad.

Placera P-skivan unnanför vindrutan så att ankomsttiden är väl synlig utifrån. Endast en P-skiva per bil får användas. 

Senast uppdaterad: 14 september 2021
Bo, bygga, miljö och trafik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn