Parkering

I Söderhamn är alla kommunala parkeringsplatser avgiftsfria. De flesta centralt belägna parkeringsplatserna är tidsbegränsade. Du ska använda en parkeringsskiva när du parkerar på de tidsbegränsade parkeringsplatserna där P-skiva finns som tilläggstavla under P-skylten.

Parkeringsskivan är gratis och finns att hämta på:

Kundtjänst
Rådhuset
Förvaltningshuset
Stadsbiblioteket
Wayne's Coffee

Använd pilen på P-skivan för att tala om vilken tid du påbörjar din parkering. Avrunda till närmast följande hel eller halvtimme. Tiderna när parkeringsskiva ska användas och hur länge du får parkera står på skyltarna vid parkeringarna.

Om du påbörjar din parkering före tidsbegränsningen som anges på P-skylten ställs skivan in på det klockslag då tidsbegränsningen börjar, till exempel klockan 9.

Du får inte ändra P-skivans tid under tiden du står parkerad.

Placera P-skivan unnanför vindrutan så att ankomsttiden är väl synlig utifrån. Endast en P-skiva per bil får användas. 

Senast uppdaterad: 14 augusti 2022
Bo, bygga, miljö och trafik