Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är till för dig som kör bil och har stora svårigheter med att gå och röra dig. För rörelsehindrad som inte kör bilen själv utfärdas parkeringstillstånd om särskilda skäl finns.

För att ansöka om parkeringstillstånd i Södehramns kommun måste du vara folkbokförd i kommunen. Till ansökan ska ett nytt läkarintyg och foto bifogas.

Blankett - Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade , 190.7 kB.
Blanketten skickas till: Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn

Senast uppdaterad: 14 december 2022
Bo, bygga, miljö och trafik