Sopning och sandupptagning

Sand och grus på gator och gång- och cykelvägar (gc) tas bort enligt en turordning som skiftar - sist ena året först nästa år.

Varje kommundel är planerad att sopas enligt ett uppgjort schema. Nedanstående tider är preliminära och kan ändras vid otjänligt väder, maskinhaveri eller liknande oförutsedda händelser.

Prioriteringar

Utöver turordningen prioriterar vi vissa platser som gång- och cykelvägar samt gator med datumparkering.

Hjälp oss så går det snabbare

För att resultatet av sandupptagningen ska bli så bra som möjligt är det viktigt att ta hänsyn till datumparkeringen där det gäller. Kom också ihåg att sopa ut från din trottoar innan vi kommer.

Sandupptagning 2022

Vecka

Område

13

Centrala Söderhamn, börjar på gator med datumparkering och bussgator

14

Vågbro, Borg, Norrala, Kungsgården/Trönö

15

Ljusne, Vallvik

16(18)

Stugsund, Östanbo, Sandarne

17-18

(19,20)

Söderala, Marma, Mohed, Mo

19(21)

Bergvik, Vannsätter, Stråtjära, Holmsveden

20(22)

Villagator i centrala Söderhamn


Senast uppdaterad: 30 december 2022
Bo, bygga, miljö och trafik