Tillstånd för transport som överstiger största tillåtna bredd, längd eller vikt 

Den som vill utföra transporter som överstiger största tillåtna bredd, längd eller vikt enligt 4 kap. trafikförordningen (1998:1276) måste söka dispens - antingen hos kommunen eller Trafikverket.

Sker transporten genom flera kommuner ska ansökan skickas till Trafikverket. Om transporten endast sker inom Söderhamns kommuns gränser ska ansökan skickas till kommunen. Kommunen kan behöva samråda med andra väghållare.

Ansök om dispens för att utföra transport

Blankett för ansökan om dispens laddas ner från Trafikverket.

Ladda ned: Blankett för ansökan om transport (PDF) Länk till annan webbplats.

Ifylld blankett skickas till kus.diarium@soderhamn.se

Skicka ansökan i god tid innan transporten ska köras, normal handläggningstid är tre dagar med ibland kan handläggningstiden bli längre.

OBS! Handläggningstiden för transportdispenser är för närvarande längre, normal handläggningstid är för närvarade en vecka.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 december 2021
Bo, bygga, miljö och trafik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn