Eget avlopp

Enskilt avlopp kallas de avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet. Nästan alla fastigheter utanför tättbebyggt område har någon form av enskilt avlopp där avloppsvatten tas om hand i en egen avloppsanläggning.

Om du vill anlägga en ny avloppsanläggning behöver du ansöka om tillstånd. Om du ska göra ändringar på en befintlig avloppsanordning ska du göra en anmälan.

Det är fastighetsägarens ansvar att söka tillstånd och anmäla. När vi får in en ansökan/anmälan bedöms den föreslagna avloppslösningen utifrån bland annat rening och föroreningsrisker, såsom närhet till dricksvattentäkter, sjöar, vattendrag och hav.
Så här kan ditt ärende handläggas när du ska göra ett nytt avlopp , 232.9 kB.

Ansökan och anmälan ska lämnas in skriftligt i god tid innan arbetet planeras. Om ansökan och handlingarna är tydliga och kompletta från början blir handläggningstiden kortare.

Tillstånd krävs för inrättande av:

Skriftlig anmälan krävs för:

Avgifter

Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för handläggning av din anmälan/ansökan enligt:
Taxa enligt Miljöbalken , 53.5 kB.
Detaljerad bilaga enligt Miljöbalken , 947.8 kB.

Ansökan/anmälan ska innehålla

Först när du fått ett skriftligt beslut från bygg- och miljönämnden kan du påbörjar arbetet med anläggningen. 

Senast uppdaterad: 30 november 2022
Bo, bygga, miljö och trafik