Söderhamn utvecklas

Vi förbereder Söderhamn för framtiden, skapar rika livsmiljöer och gör plats för fler söderhamnare

Söderhamn ska växa! Vi siktar på att vara 28 000 välmående söderhamnare år 2030. Ett intensivt arbete pågår för att öka Söderhamns attraktion och tillväxt. Här kan du ta del av några exempel på projekt som utvecklar platsen.

Projekt för tilllväxt - ett urval

Senast uppdaterad: 12 maj 2023
Bygga, bo och miljö