Grundsärskolan

Du som har en psykisk funktionsnedsättning och behöver extra hjälp och tid kan få gå i grundsärskola. I Söderhamns kommun finns grundsärskolan på Stenbergaskolan i Ljusne.

Grundsärskolan är en skola för elever som på grund av utvecklingsstörning inte kan gå i traditionell grundskola.

Grundsärskola är en egen skolform och har egna kursplaner. Skolans viktigaste uppgifter är att eleverna:

  • får utveckla kunskaper och färdigheter för ett meningsfullt vuxenliv.
  • utifrån sina förutsättningar får möjligheter att utveckla sin förmåga att påverka sin situation och sina relationer till andra.

Stenbergaskolan

Skolans närmiljö används som resurs i det dagliga arbetet. Skogsområden som gränsar till skolan används för lek, undervisning och rekreation. Sommartid används utomhusbadet av elever vid fritids och korttidstillsyn.

Grundsärskolan och grundskolan vid Stenbergaskolan delar lokaler för bild, hemkunskap, idrott, slöjd och matsal. De delar även olika personalfunktioner såsom hemkunskapslärare, kurator, musiklärare, skolsköterska, slöjdlärare och studie- och yrkesvägledare.

Det finns även fritidshem för elever vid skolan och korttidstillsyn för skolungdom över 12 år . Det sistnämnda är en insats genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Senast uppdaterad: 28 april 2023
Förskola, skola och utbildning