KomTek – teknik i skolan

En legorobot med ögon, hjul bak och skidor fram.

KomTek står för Kommunal Teknik och entreprenörskola. Med KomTek vill vi väcka intresse för teknik och entreprenörskap i samhället, med fokus på barn och ungdomar. KomTek är ett komplement till undervisningen i skolan – och en viktig del av entreprenöriellt lärandet. Idag ett 20-tal kommuner med konceptet KomTek. 

Varför behövs KomTek?

Utvecklingen behöver vändas och låta flickor och pojkar skapa med egna händer och åstadkomma olika tekniska lösningar. Det uppmuntrar ett entreprenöriellt tänkande, det vill säga att skapa självtillit i teknik och entreprenörskap – Jag kan, vill och vågar!

KomTek arbetar med att ge barn och unga en bredare allmänbildning inom teknik, att avdramatisera teknikbegreppet samt att ge dem ett tekniskt ordförråd. Verksamheten ska genomsyras av ett entreprenöriellt lärande och ska även arbeta för integration, mångfald samt en hållbar utveckling.
Målgrupp är främst barn i grundskoleåldern och ska vara ett komplement till teknikundervisningen i grundskolan. Lärare och förskolelärare erbjuds fortbildning och vuxna kan delta i öppet KomTek med barnen.

Verksamheten består av tre huvudspår

  • skolverksamhet
  • lov- och fritidskurser
  • fortbildning

KomTek ett nationellt koncept som finns i 24 kommuner, från Ystad till Örnsköldsvik. KomTek finns också med i den lokala styrgruppen för Teknikcollege.

KomTeks uppgift är att stötta och stimulera teknikundervisningen och entreprenörskap i skolorna. Genom att ta emot klasser och bjuda in pedagoger till KomTeks ändamålsenliga lokaler kan det vara en hjälp i arbetet med läroplanen.

Exempel på kurser som kan förekomma på KomTek under skolloven:

Skapa på KomTek

Vi arbetar med konstruktioner som bygger på mekanik, pneumatik eller elektronik, för barn 6–16 år.

Robotlego

Vi arbetar med robotlego NXT där man programmerar sina konstruktioner så att de kan urföra olika saker, för barn 9–16 år.

Wedo-lego

Vi arbetar med robotlego NXT där man programmerar sina konstruktioner så att de kan urföra olika saker, för barn 6–9 år.

Bokvikning

Vi trollar fram fina bilder i en bok genom att vika sidorna på ett speciellt sätt, för barn 9–16 år.

Smyckesteknik

Vi tillverkar smycken med hjälp av Magisk Glans Resin. Vi skapar tredimensionella bilder genom att gjuta i smyckesformar, för barn 9–16 år.

Senast uppdaterad: 28 juni 2023