Arkiv och diarium

Arkiv

Genom offentlighetsprincipen har medborgare rätt att läsa de offentliga, allmänna handlingar som finns hos kommunen.

Kommunarkiv

Arkivet är kommunens minne. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som förvaras i arkivet.
Arkivlagen styr hur kommunala arkiv ska skötas och hur kommunens allmänna handlingar ska förvaras.
I Söderhamns kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet och ser till att sektorerna fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen.

Privatpersoner, skolklasser och andra är välkomna att besöka kommunarkivet. Kontakta oss via Kundtjänst och förboka tid.

Diarium

Vi registrerar post som kommer till oss varje dag i kommunens diarier. Oftast är det brev, protokoll, beslutsunderlag och beslut. Men det kan också vara till exempel fakturor, bokföring, e-post, video- eller bandupptagningar. Att en handling är diarieförd innebär dock inte att den är offentlig, utan även sekretessbelagda handlingar registreras i diariet.
Kontakta berörd sektor för utdrag från diarier

Sök själv i diariet

Du kan själv söka i diariet. Endast kommunstyrelsens diarium finns sökbart via webb. För övriga uppgifter från diariet - kontakta Kundtjänst.

Senast uppdaterad: 23 mars 2022
Kommun och politik

Kommunarkivet

kommunarkivet@soderhamn.se
Tel 0270-752 16
070-190 66 08

Besök arkivet
Förboka tid om du vill besöka arkivet. Telefontid måndag-fredag kl 9-12. Vi vistas i olika lokaler. Arkivet är normalt öppet helgfria vardagar cirka kl 09 -15.

Kommunens Diarium

Om du vill söka efter ärenden i kommunens diarium tar du kontakt med respektive verksamhet.
Kontakta berörd verksamhet för utdrag ur våra diarier

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn