Beslut, insyn, rättssäkerhet

Beslut, insyn, rättssäkerhet.

Varje dag fattar vi beslut som kan påverka dig. Du kan ta del av vårt arbete och påverka besluten på flera olika sätt. Om du berörs av ett beslut som fattats på fel sätt kan du överklaga.

Senast uppdaterad: 10 januari 2019
Kommun och politik