Insyn i vår verksamhet

Insynsrätt ger dig som enskild person möjlighet att få reda på vilken information vi har i olika ärenden. Detta gäller ärenden som inte omfattas av sekretess.

Tillgång till offentlig handling

(genom offentlighetsprincipen i 2 kap. tryckfrihetsförordningen)
Offentlighetsprincipen

Tillgång till ett ärende som rör myndighetsutövning mot enskild

(genom partsinsyn enligt 16 § förvaltningslagen)
Förvaltningslagen Länk till annan webbplats.

Information om personuppgifter

(Rätten till information om och rätten att få sina uppgifter raderade, Artikel 5, dataskyddsförordningen).
Dataskyddsförordningen

Senast uppdaterad: 31 augusti 2021
Kommun och politik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn