Folkomröstningar 2022

I samband med de allmänna valen till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige genomförs två folkomröstningar i Söderhamns kommun.

Folkomröstningarna är rådgivande

Syftet med folkomröstningar är att inhämta medborgares synpunkter eller ställningstaganden i en viss fråga, men det är viktigt att veta att kommunala folkomröstningar är rådgivande - inte beslutande. Det innebär att politikerna kan fatta annat beslut än det svarsalternativ som får flest röster i en folkomröstning.

Kort information om bakgrunden till folkomröstningarna

Vad handlar folkomröstningarna om?

De två folkomröstningarna handlar om havsbaserad vindkraft. Den ena folkomröstningen handlar om etablering av vindkraft på Storgrundet. Den andra folkomröstningen handlar om etablering av vindkraft i kommunens territorialvatten. Ingen av folkomröstningarna handlar om någon specifik vindkraftsetablering. Frågeställningarna syftar till att undersöka medborgarnas inställning till etablering av vindkraft på Storgrundet och i kommunens territorialvatten.

Läs om frågeställningar, svarsalternativ och vilka geografiska områden folkomröstningarna gäller:

Vem har rätt att rösta?

Alla kommuninvånare som har rätt att rösta i valet till Söderhamns kommuns kommunfullmäktige har också rätt att rösta i de kommunala folkomröstningarna.
Rösträtt i val till kommunfullmäktige

Att du har rösträtt i folkomröstningarna framgår på ditt röstkort. Det är samma röstkort som gäller för såväl folkomröstningarna som valen till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige.

På vilka sätt kan jag rösta?

Det finns möjlighet att rösta i förtid i en röstningslokal, så kallad förtidsröstning. Förtidsröstning pågår från den 24 augusti till 11 september 2022.

För att förtidsrösta måste du ha med dig ditt röstkort och id-handling.

Se var och när du kan förtidsrösta , 125.9 kB.

Var du kan rösta på valdagen framgår på ditt röstkort. Observera att du bara kan rösta i den vallokal som står på ditt röstkort.

Vallokalerna i Söderhamns kommun har på valdagen öppet mellan kl. 08.00 och kl. 20.00.

Ta med din ID-handling! Om du inte har någon id-handling kan du låta någon annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling.

Om du på grund av sjukdom, ålder, funktionsnedsättning eller annan anledning inte själv kan ta dig till en röstningslokal kan du rösta med bud. Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till en vallokal eller en lokal för förtidsröstning.

För att rösta med bud behöver du ett bud, ett vittne och särskilt material för att rösta med bud. Budet ska vara minst 18 år gammal. 

Materialet för budröstning kan du beställa hos Valmyndigheten eller kommunen. Budet kan hämta budröstningsmaterial i någon av kommunens röstningslokaler. Röstsedlar kan budet hämta på alla ställen där man kan rösta samt på rådhuset och Söderhamns kommuns kundtjänst.

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en röstningslokal och inte har någon som kan vara bud åt dig, kan kommunen ordna med ambulerande röstmottagare.

Ambulerande röstmottagning betyder att två röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

Kontakta valkansliet, Söderhamns kommun för att boka:
Telefon: 0270-750 60
E-post: val@soderhamn.se
Start: 24 augusti.
Senaste bokning: Kl 15:00 den 11 september.

Hur använder jag röstsedeln?

 • En röstsedel används för båda folkomröstningarna. Röstsedeln är rosa.
 • För att din röst ska vara giltig markerar du ett av svarsalternativen i respektive folkomröstning med ett kryss. Inga andra markeringar godkänns och inga texttillägg eller ändringar får förekomma på röstsedeln.
 • Folkomröstningarna är fristående från varandra, du kan välja olika svarsalternativ i folkomröstningarna. Exempelvis välja att rösta "ja" i den ena folkomröstningen och "nej" i den andra.
 • Du kan välja att endast delta i en av folkomröstningarna. Då markerar du ett av svarsalternativen med ett kryss i den folkomröstning du vill delta i och lämnar alla svarsalternativ i den andra folkomröstningen tom.
 • Du använder en röstsedel och ett kuvert. Du får inte lägga i flera röstsedlar i samma kuvert.

Hur använder jag röstsedeln? Beskrivning med illustrationer

 • En gemensam röstsedel används för båda folkomröstningarna. Röstsedeln är rosa.
Bild av röstsedelns utseende.
 • För att din röst ska vara giltig markerar du ett av svarsalternativen i respektive folkomröstning med ett kryss. Inga andra markeringar godkänns och inga texttillägg eller ändringar får förekomma på röstsedeln. Se illustrationer:

Om du röstar på JA markerar du rutan med ett kryss.

En kryssruta markerad med ett kryss

Om du röstar på NEJ markerar du rutan med ett kryss:

En kryssruta markerad med ett kryss

Om du röstar på AVSTÅR markerar du rutan med ett kryss:

En kryssruta markerad med ett kryss
 • Folkomröstningarna är fristående från varandra. Du kan välja olika svarsalternativ i folkomröstningarna. Exempelvis kan du välja att rösta "ja" i den ena folkomröstningen och "nej" i den andra.
 • Du kan välja att endast delta i en av folkomröstningarna. Då markerar du ett av svarsalternativen med ett kryss i den ena folkomröstningen och lämnar svarsalternativen i den andra folkomröstningen tomma.
 • Du använder en röstsedel och ett kuvert. Du får inte lägga i flera röstsedlar i samma kuvert.

Hur går rösträkningen till?

Resultatet av omröstningen tillkännages senast måndag den 19 september 2022. 

 • Röstsammanräkningen sker på rådhuset i Söderhamn.
 • Valnämnden ansvarar för sammanräkningen och förordnar de personer som ska granska och räkna rösterna.
 • Rösträkningen är inte offentlig.
 • Varje partigrupp i kommunfullmäktige får utse en observatör att närvara vid sammanräkningen.
 • Slutlig granskning och rösträkning ska ske fredagen den 16 september 2022 vid sammanträde med valnämnden, på samma sätt som i de allmänna valen.
Senast uppdaterad: 16 september 2022
Kommun och politik