Bakgrund folkomröstningarna

Två folkinitiativ har lett till beslut om folkomröstningar.

Två olika folkinitiativ med begäran om folkomröstningar angående havsbaserade vindkraftsetableringar har inkommit till kommunen. Begreppet "folkinitiativ" beskrivs i kommunallagen och innebär möjligheten för invånare i en kommun att föreslå en folkomröstning om en viss fråga eller förslag.

  • I januari 2022 inkom ett folkinitiativ med begäran om en kommunal folkomröstning angående vindkraftsetableringar på Storgrundet.
  • I mars 2022 inkom ytterligare ett folkinitiativ med begäran om folkomröstning angående vindkraftsetableringar inom Söderhamns kommuns territorialvatten.
  • Kommunfullmäktige har beslutat att folkomröstningar utifrån båda folkinitiativen ska hållas i samband med val till riksdag, region- och kommunfullmäktige den 11 september 2022.
Senast uppdaterad: 3 november 2022
Kommun och politik