Folkomröstning, vindkraft i kommunens territorialvatten

I samband med allmänna val till riksdag, region- och kommunfullmäktige genomförs två folkomröstningar i Söderhamns kommun. En av folkomröstningarna handlar om vindkraftsetablering i kommunens territorialvatten.

Frågeställning och svarsalternativ

Folkomröstningens frågeställning är:
Ska Söderhamns kommun tillåta etablering av vindkraft i kommunens territorialvatten?

Svarsalternativ:

  • Ja
  • Nej
  • Avstår

Så fyller du i röstsedeln

Varför erbjuder vi svarsalternativet "Avstår"?
Ingen kan tvingas att ha en åsikt. För att uppmuntra dig som inte har en åsikt att rösta i alla fall, finns svarsalternativet "Avstår", vilket är en så kallad blank röst.

Du kan exempelvis välja att rösta blankt för att markera att du har tagit del av den politiska debatten eller frågeställningarna, men att du inte vill ta ställning av någon orsak. Blanka och felaktiga röster (ogiltiga) räknas med för att se hur många som deltog i folkomröstningen.

Vad menas med Söderhamns kommuns territorialvatten?

Kommunens territorialvatten är det vatten som omfattas av kommunal planering. Det sträcker sig cirka 30 km från kusten.

Karta som visar Söderhamns kommuns territorialvatten.

Det markerade området visar Söderhamns kommuns territorialvatten.

Senast uppdaterad: 3 november 2022
Kommun och politik