Folkomröstning, vindkraft på Storgrundet

I samband med allmänna val till riksdag, region- och kommunfullmäktige genomförs två folkomröstningar i Söderhamns kommun. En av folkomröstningarna handlar om vindkraftsetablering på Storgrundet.

Frågeställning och svarsalternativ

Folkomröstningens frågeställning är:
Ska Söderhamns kommun tillåta etablering av vindkraft på Storgrundet?

Svarsalternativ:

  • Ja
  • Nej
  • Avstår

Så fyller du i röstsedeln

Varför erbjuder vi svarsalternativet "Avstår"?
Ingen kan tvingas att ha en åsikt. För att uppmuntra dig som inte har en åsikt att rösta i alla fall, finns svarsalternativet "Avstår", vilket är en så kallad blank röst.

Du kan exempelvis välja att rösta blankt för att markera att du har tagit del av den politiska debatten eller frågeställningarna, men att du inte vill ta ställning av någon orsak. Blanka och felaktiga röster (ogiltiga) räknas med för att se hur många som deltog i folkomröstningen.

Vilket område gäller folkomröstningen?

Det område som folkomröstningen gäller är illustrerat på kartan nedan med en cirkel.

Geografiskt område på kartbild, markerad med en cirkel, öster om ön Storjungfrun. Markeringen illustrerar det område som folkomröstningen om etablering på vindkraft på Storgrundet gäller.

Cirkelmarkeringen illustrerar på ett översiktligt sätt det område som folkomröstningen om etablering på vindkraft på Storgrundet gäller. De svarta linjerna markerar kommungränsen.

Folkomröstningen förändrar inte befintligt tillstånd för vindkraftsetablering på Storgrundet.
Sedan 2011 finns ett tillstånd från Markdomstolen (nuvarande Mark- och miljödomstolen) angående vindkraftsetablering på Storgrundet. Detta tillstånd, som är giltigt till och med september 2026, kan inte förändras av Söderhamns kommun och kan inte påverkas av resultatet i folkomröstningen.

Senast uppdaterad: 3 november 2022
Kommun och politik