Vad händer efter röstningen?

Om ett förslag fått 25 röster eller fler går det till kommun­fullmäktige, som avgör om frågan kan beslutas direkt i en nämnd eller behöver beredas. Förslag som inte nått upp till den angivna röstnivån inom tre månader avslutas men sparas i systemet.

Förslag som fått 25 röster eller fler

Varje e-förslag samlar röster i tre månader. Förslag som fått minst 25 röster från kommunmedlemmar går vidare till politisk beredning. Kommun­fullmäktige avgör om frågan kan beslutas direkt i en nämnd eller behöver beredas.
Om en nämnd ensam ska besluta i frågan utreds den av aktuell förvaltning innan beslut i nämnden.
Om kommunfullmäktige ska besluta i frågan går ditt ärende först till kommunstyrelsen, som även kan avgöra om fler nämnder behöver lämna synpunkter. Kommunstyrelsen lämnar förslag till beslut till kommunfullmäktige.

Förslag som fått färre än 25 röster

Förslag som inte nått upp till den angivna röstnivån inom tre månader avslutas men sparas i systemet.
Även om en fråga inte gått vidare är det möjligt för ledamot i en nämnd att hämta inspiration och väcka frågan, genom ett så kallat nämndinitiativ. Ett sådant initiativ måste väckas i ledamotens namn och ledamoten har rätt att ändra delar av förslaget.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 mars 2021
Kommun och politik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn