Synpunkter om socialtjänst och arbetsmarknadsfrågor

Här kan du lämna en synpunkt som gäller socialtjänst och arbetsmarknadsfrågor.

När vi tagit emot din synpunkt får du ett ärendenummer som används vid kontakter i ärendet. Du kan vara anonym, men då får du ingen återkoppling i ärendet.

Tänk på att dina inskickade uppgifter är en allmän handling och kan komma att lämnas i enlighet med offentlighetsprincipen såvida inte sekretess enligt sekretesslagen gäller.

Synpunkten gäller: * (obligatorisk)
Synpunkten gäller:
Beskriv så detaljerat du kan, men var försiktig med känsliga uppgifter (t.ex. personuppgifter). Ange till exempel vilken anläggning, byggnad eller aktivitet synpunkten gäller.
Hur vill du bli kontaktad?  * (obligatorisk)
Du kan vara anaonym. Men då får du ingen återkoppling på hur det går med din synpunkt.
Hur vill du bli kontaktad?
Kontaktuppgifter
Om du vill ha återkoppling på din synpunkt måste du fylla i kontaktuppgifter.
Kontaktuppgifter
Senast uppdaterad: 17 mars 2022
Kommun och politik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn