Stadsmiljöavtal, hållbar och trygg trafik

Kommuner och regioner kan söka stöd via Trafikverket för att främja hållbara stadsmiljöer, så kallat stadsmiljöavtal. I maj 2022 beviljades Söderhamns kommuns ansökan av Trafikverket. Det innebär att Trafikverket medfinansierar halva summan, 45 miljoner kronor, i en total satsning på omkring 90 miljoner kronor som ska ge bättre möjligheter för cykel-, gång- och kollektivtrafik.

Stadsmiljöavtalet möjliggör åtgärder som har koppling till både utvecklingen av centrum och Söderhamnsporten. Syftet är att koppla ihop området runt resecentrum och centrala Söderhamn med ett väl fungerande gång- och cykelstråk. Vi vill att resecentrum och området runtomkring blir en attraktiv plats för besökare och resenärer där olika transportslag kopplas ihop med fokus på det kollektiva resandet.

Söderhamns kommuns stadsmiljöavtal möjliggör:

 • Ombyggnad av del av Norra Hamngatan till gångfartsområde
 • Nytt gång- och cykelstråk (GC) som förbinder centrum med centrumhållplats
 • Ombyggnad av Södra Hamngatan till en gata prioriterad för kollektivtrafik
 • Utveckling av centrumhållplats Järnbron för ökad attraktivitet
 • Nytt gång- och cykelstråk med en ny GC-bro över Söderhamnsån
 • GC-stråk som sammanbinder centrum med Söderhamnsporten
 • GC-stråk inom den nya stadsdelen Söderhamnsporten
 • Resecentrum, östra entréområdet
 • Resecentrum, södra entréområdet
 • Resecentrum, norra entréområdet

Motprestationer från Söderhamns kommun

För att beviljas ett stadsmiljöavtal ska kommunen genomföra vissa motprestationer som ökar effekten av satsningarna. För Söderhamns kommun rör det sig om:

 • Mobility management-aktiviteter vid byggstart för åtgärderna
 • Cykelparkeringar inom centrum
 • Gång- och cykelväg Baggargatan
 • Detaljplan för Kvarteret Ekorren, för antagande
 • Detaljplan för Kvarteret Järpen, för antagande
 • Detaljplan för Väster 6:1, för antagande
 • Detaljplan för Västra Tullgatan/Västra promenaden, för antagande
 • Trafikplan, för antagande
Senast uppdaterad: 23 december 2022
Kommun och politik