Kommunfullmäktiges ledamöter 2019-2022

Efter valet 2018 är det åtta partier på 49 mandat i kommunfullmäktige. Hur många mandat varje parti får styrs utifrån antalet röster i valet.

Ledamöter:
Mattias Benke
Alexandra Gard
John Staffas
Maria Lind
Ove Söderberg
Katarina Hedberg
Erik Sköld
Susanne Larsson
Magnus Flyckt
Lillemor Svensson
Mattias Åhlund
Monica Zellafors
Marcus Gard
Xenia Hilden

Ersättare:
Åsa Kastman
Urban Wigren
Johannes Tyve
Lennart Gard
Jessica Stenberg
Fredrik LÉstrade
Anneli Hirsimäki

Ledamöter:
John-Erik Jansson
Magnus Svensson
Marianne Persson
Lena Dufva
Mikael Engblom
Sven-Ulrich Ohlsson
Jessica Hellberg
Fredrik Ölander
Lennart Hammarsten
Pär-Olof Stål
Carine Östlund

Ersättare
Peter Myrasch Regnell
Helena Torstensson
Camilla Jonsson
Peter Olsson
Matilda Göransson
Annica Norlin

Ledamöter:
Daniel Persson
Christina Östberg
Vakant
Christer Andersson
Kennet Johansson
Jan-Erik Tynong
Sven Lindberg
Lotta Larsson

Ersättare
Rino Hedblom
Rune Wester
Fredrik Jansson
Gunnar Silverkvarn

Ledamöter:
Viktor Wärnick
Alexander Hägg
Lars Stål
Marjo Myllykoski
George Ayres
Linda Elgestad
Karin Velander

Ersättare
Leif O. Rengman
Mats Sahlin
Jan-Olof Högqvist
Frida Stål

Ledamöter:
Göran Hånell
Jonna Källström Böresson
Anton Larsson
Carina Toner Jansson

Ersättare
Stig Nordgren
Benny Gustafsson

Ledamöter:
Magnus Ludvigsson
Ingrid Backelin

Ersättare
Börje Timerdahl
Hans Blom

Ledamot:
Anders Ramstrand
Jan Nilsson

Ersättare
Gunnar Sundin
Karin Ellström

Ledamöter:
Joann Ling

Ersättare
Johan Nilsson
Lena Paulsson

Senast uppdaterad: 30 juni 2022
Kommun och politik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn