Kommunfullmäktiges ledamöter 2022-2026

Efter valet 2022 är det sju partier på 49 mandat i kommunfullmäktige. Hur många mandat varje parti får styrs utifrån antalet röster i valet.

Ledamöter:
Viktor Wärnick
Alexander Hägg
Marjo Myllykoski
Lars Stål
Karin Velander
Linda Elgestad
George Ayres
Frida Stål

Ersättare
Per Yngve Velander
Leif O. Rengman
Annica Norlin
Jan Olof Högqvist

Ledamöter:
John-Erik Jansson
Marianne Persson
Sven-Ulrich Ohlsson
Lena Dufva
Magnus Svensson
Fredrik Ölander
Margareta Högberg
Mikael Engblom

Ersättare
Pär-Olof Stål
Cina Olsson
Lennart Hammarsten
Magnus Bratt

Ledamöter:
Magnus Ludvigsson

Ersättare
Vanessa Johansson
Hans Raymond Blom

Ledamot:
Anders Ramstrand
Jan Nilsson
Elisabet Winsjansen

Ersättare
Magnus Natander
Lennart Nore

Ledamöter:
Magnus Flyckt
Alexandra Gard
Mohamed-Ali Nefzi
Maria Lind
Mattias Benke
Ida Viberg
Marcus Gard
Eva Lindberg
John Staffas
Frida Hirsimäki Dahlberg
Ove Söderberg
Lillemor Svensson
Erik Sköld
Åsa Kastman
Fredrik L'Estrade

Ersättare:
Monika Bodén
Adam Brolin
Monica Elisabet Zellafors
Jan Evert Torgny Hagström
Susanne Larsson
Lennart Gard
Katarina Hedberg
Patric Rosenqvist

Ledamöter:
Anton Larsson
Faruk Aslan
Göran Hånell
Nina Tynys

Ersättare
Stig Nordgren
Linnéa Duran


Ledamöter:
Daniel Persson
Rino Hedblom
Susanne Zetterlund
Kennet Johansson
Jan-Erik Tynong
Sven Lindberg
Lotta Larsson
Christer Andersson
Nils-Olov Oxelbrand
Johan Fredrik Jansson

Ersättare
Hans Lennart Sundgren
Johanna Myrin Hillströms
Gunnar Silverkvarn
Lucas Dunderberg
Carina Hedblom Eriksson

Senast uppdaterad: 14 december 2022
Kommun och politik