Kommunfullmäktige valberedning

Kommunfullmäktige utser för varje mandatperiod en valberedning. Valberedningen består av åtta ordinarie ledamöter och åtta ersättare samt en oberoende tjänsteman.

Valberedning förbereder alla val av tillsättande av ledamöter som Kommunfullmäktige ska genomföra: nämndledamöter, revisorer, representanter för kommunen i olika organ med mera.

Valberedning
mandatperioden 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022

Ledamöter

Ersättare

Magnus Svensson (C), ordförande

John-Erik Jonsson (C)

Ove Söderberg (S), vice ordförande

Maria Lind (S)

Daniel Persson (SD)

Eva-Mai Mineur-Tynong (SD)

Marjo Myllykoski (M)

AlexanderHägg (M)

Isabel Hildén (V)

Jonna Källström Böresson (V)

Anders Ramstrand (KD)

Jan Nilsson (KD)

Magnus Ludvigsson (L)

Ingrid Backelin (L

Lena Paulsson (MP)

Johan Nilsson (MP)


Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 september 2021
Kommun och politik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn