Kommunfullmäktige valberedning

Kommunfullmäktige utser för varje mandatperiod en valberedning. Valberedningen består av åtta ordinarie ledamöter och åtta ersättare samt en oberoende tjänsteman.

Valberedning förbereder alla val av tillsättande av ledamöter som Kommunfullmäktige ska genomföra: nämndledamöter, revisorer, representanter för kommunen i olika organ med mera.

Valberedning
mandatperioden 15 oktober 2018 - 14 oktober 2022

Ledamöter

Ersättare

Magnus Svensson (C), ordförande

John-Erik Jonsson (C)

Ove Söderberg (S), vice ordförande

Maria Lind (S)

Daniel Persson (SD)

Rino Hedblom (SD)

Marjo Myllykoski (M)

AlexanderHägg (M)

Isabel Hildén (V)

Jonna Källström Böresson (V)

Anders Ramstrand (KD)

Jan Nilsson (KD)

Magnus Ludvigsson (L)

Ingrid Backelin (L

Lena Paulsson (MP)

Johan Nilsson (MP)


Senast uppdaterad: 9 juni 2022
Kommun och politik