Pensionärsrådet

Det kommunala pensionärsrådet (är rådgivande till kommunal verksamhet och finns till för att bevaka medborgarnas intressen. Ledamöterna i rådet nomineras av nämnder, styrelser, intresseorganisationer, med flera. Ledamöterna väljs för samma mandatperiod som de kommunala politikerna.

Senast uppdaterad: 30 november 2022
Kommun och politik