Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet i Söderhamns kommun är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för HSO-Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Söderhamn. Tillgänglighetsrådet har en rådgivande funktion och är inte ett beslutande organ.

Tillgänglighetsrådets uppgift är att vara remissinstans för kommunens förvaltningar med syfte att samla in och sprida kunskap för att öka tillgängligheten i kommunen för alla, oavsett funktion. I tillgänglighetsrådet samverkar och informerar kommunen om sin verksamhet, planerade förändringar samt resultat av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för de funktionsnedsatta i kommunen.

På detta sätt får funktionsnedsatta en större delaktighet i samhällets insatser och åtgärder och tillgänglighetsfrågor kan behandlas på ett tidigt stadie i samhällsplaneringen.

Tillgänglighetsrådet är organiserad under kommunstyrelsen.

Senast uppdaterad: 6 mars 2019
Kommun och politik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Om du har en funktionsnedsättning eller är i behov av stöd eller hjälp i telefonsamtal kan du ringa till oss med hjälp samtalsförmedlande tjänster.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn