Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden har politiskt ansvar för individ-och familjeomsorgen och arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Ekonomiskt bistånd, barn-, ungdoms- och vuxenvård, rådgivning, invandrarservice, förebyggande arbete mot alkohol och droger och andra sociala problem.Nämnden har också politiskt ansvar för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, integrations- och migrationsfrågor, daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning, autism och förvärvad hjärnskada i vuxen ålder, kommunens bil- och cykelpool och kommunens bemanningsenhet.

Ledamöter och ersättare i Arbetsmarknads- och socialnämnden

Ledamöter och ersättare i Arbetsmarknadsnämnden

Ledamöter

Personliga ersättare

Per-Olof Stål, (C) ordf

Mikael Krantz (C)

Camilla Jonsson (C)

Helena Torstensson (C)

Lennart Andersson (C)

Björn Celind (C)

Linda Elgestad (M) vice ordf

Frida Stål (M)

Jan Nilsson (KD)

Hans Blom (L)

Maria Lind (S)

Kim Tjernberg (S)

Patric Rosenqvist (S)

Mustafa Sido (S)

Ida Viberg (S)

Mats Eriksson (S)

Agneta Grehn (V)

Maja Nordin (V)

Rino Hedblom (SD)

Elisabeth Brolin (SD)

Lucas Dunderberg (SD)

Jerry Andersson (SD)


Sammanträdesdatum Arbetsmarknads- och socialnämnden 2022

Arbetsmarknads- och socialnämnden sammanträder måndagar kl 09.00

jan

feb

mars

apr

maj

jun

jul

aug

sept

okt

nov

dec

24

21

28

25

23

20

-

29

26

24

21

19


Sammanträdesdatum Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott sammanträder måndagar kl 08.30

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sept

okt

nov

dec

7

7

14

11

9

7

4, 18

15

12

10

7

5


Senast uppdaterad: 27 juni 2022
Kommun och politik