Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden har politiskt ansvar för individ-och familjeomsorgen och arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

ekonomiskt bistånd, barn-, ungdoms- och vuxenvård, rådgivning, invandrarservice, förebyggande arbete mot alkohol och droger och andra sociala problem.Nämnden har också politiskt ansvar för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, integrations- och migrationsfrågor, daglig verksamhet för personer med utvecklingsstörning, autism och förvärvad hjärnskada i vuxen ålder, kommunens bil- och cykelpool och kommunens bemanningsenhet.

Ledamöter och ersättare i Arbetsmarknads- och socialnämnden

Ledamöter och ersättare i Arbetsmarknadsnämnden

Ledamöter

Personliga ersättare

Per-Olof Stål, (C) ordf

Kjell Englund (C)

Camilla Jonsson (C)

Carina Karlsson (C)

Lennart Andersson (C)

Björn Celind (C)

Linda Elgestad (M) vice ordf

Frida Stål (M)

Jan Nilsson (KD)

Hans Blom (L)

Maria Lind (S)

Anna-Maria Landgren (S)

Patric Rosenqvist (S)

Mustafa Sido (S)

Ida Viberg (S)

Mats Eriksson (S)

Agneta Grehn (V)

Maja Nordin (V)

Rino Hedblom (SD)

Jane Mineur (SD)

Eva-Mai Mineur Tynong (SD)

Ronny Forsell (SD)


Sammanträdesdatum Arbetsmarknads- och socialnämnden 2020

Arbetsmarknads- och socialnämnden sammanträder måndagar kl 09.00

jan

feb

mars

apr

maj

jun

jul

aug

sept

okt

nov

dec

27

24

23

27

25

15

-

31

28

26

23

14


Sammanträdesdatum Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott sammanträder måndagar kl 08.30

jan

feb

mar

apr

maj

jun

jul

aug

sept

okt

nov

dec

13

10

9

6

11

1

6,20

10

14

12

9,30

-


Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 augusti 2020
Kommun och politik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn