Barn- och utbildningsnämnden

Nämnden har det politiska ansvaret för:

  • Pedagogisk verksamhet i form av förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem
  • Det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar i kommunen i form av förskoleklass, grundskola och grundsärskola
  • Kulturskola

Att bedriva och utveckla samarbete med andra kommunala och samhälleliga organ, föreningar, företag och organisationer ligger också i nämndens ansvar.

Nämnden arbetar med långsiktig planering och utveckling av dessa verksamheter, samt beslutar om budgetfördelning inom verksamheten. Arbetet inriktas på att skapa förutsättningar för att nå målen i nationella styrdokument för skola och förskola samt de inriktningsmål fullmäktige beslutat.

Ledamöter och ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

Ledamöter och ersättare i Barn- och utbildningsnämnden

Ledamöter

Personliga ersättare

Jan-Erik Berger, (C) ordf

Johan Mårtensson (C)

Johan Svahn (C)

Annika Norlin (C)

Cina Olsson (C)

Elisabeth Winsjansen (KD)

Karin Velander (M), vice ordf

Frida Stål (M)

Tereza Vanova Benke (L)

Hans Blom (L)

Johannes Tyve (S)

Mona Bårman (S)

Susanne Larsson (S)

Katarina Lindberg (S)

Erik Sköld (S)

Anneli Englund (S)

Benny Gustafsson (V)

Göran Hånell (V)

Jan-Erik Tynong (SD)

Tomas Persson (SD)

Jane Mineur (SD)

Lennart Sundgren (SD)


Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2021

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder onsdagar kl 09.00.

jan


feb


mars


apr


maj


juni


juli


aug


sept


okt


nov


dec


27


24


24


28


26


16


-


25


29


27


24


15


Sammanträden är öppna för allmänheten (utom i ärenden med sekretess).

Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2022

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder onsdagar kl 09.00.


jan


feb

mars

apr

maj

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

26

23

30

27

25

22

-

31

28

26

30

14
Sammanträden är öppna för allmänheten (utom i ärenden med sekretess).

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 september 2021
Kommun och politik

Kundtjänst

Kundtjänst svarar på samtal till 0270 - 750 00.
Vi tar emot besök på Faxholmsgatan 3.

Hos kundtjänst finns en dator som du kan använda för att göra korta ärenden: söka information, fylla i kommunens formulär, använda våra e-tjänster och lämna eller rösta på e-förslag.

Kontakt Söderhamns kommun

Kundtjänst och telefonväxel
Telefon: 0270-750 00
E-post: kundtjanst@soderhamn.se

Postadress:
Söderhamns kommun
826 80 Söderhamn